qr kod na stranku

Valónsky Brabant - BE31

regióny EÚ: Belgicko > Valónsko > Valónsky Brabant


mapka Valónsky Brabant BE31
vlajka Valónsky Brabant BE31 erb Valónsky Brabant BE31
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20213,1
podiel dlhodobo nezamestnaných202146,2
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2020163
miera nezamestnanosti20216,9
miera zamestnanosti202165,7
počet obyvateľov2021408 325
hustota obyvateľstva2019369,7
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202110,56
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202138,82
účasť na celoživotnom vzdelávaní202112
miera nezamestnanosti mladých202120,3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20215,1
index demografickej závislosti202130,7
podiel zamestnanosti mužov a žien202192,12

viac na wikipédii

Zamestnanosť podľa sektorov, Valónsky Brabant

nace_r2%
J11,57 %
R-U10,66 %
F9,86 %
K8,75 %
O-Q59,434 %
A2,31 %
B-E19,411 %
M_N23,514 %
TOTAL173,5100 %
G-I27,216 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Valónsky Brabant, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Valónsky Brabant

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom BE31 Valónsky Brabant 1996 demografická pyramída demograficky strom BE31 Valónsky Brabant demografická pyramída

ostatné: Valónsko, Hennegavsko, Lutyšsko, Namursko, Valónsky Brabant, Luxembourg (provincia)

susedia: Lutyšsko, Hennegavsko, Flámsky Brabant, Namursko

podregióny: Arr. Nivelles

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Valónsky Brabant - BE31, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BE31


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BE31
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .