qr kod na stranku

Luxembourg (provincia) - BE34

regióny EÚ: Belgicko > Valónsko > Luxembourg (provincia)


mapka Luxembourg (provincia) BE34
vlajka Luxembourg (provincia) BE34 erb Luxembourg (provincia) BE34
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202132,3
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202072
miera nezamestnanosti20215,7
miera zamestnanosti202166,6
počet obyvateľov2021291 730
hustota obyvateľstva201964,6
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20218,12
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202145,9
účasť na celoživotnom vzdelávaní20218,7
miera nezamestnanosti mladých202019,1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20217,5
index demografickej závislosti202126,5
podiel zamestnanosti mužov a žien202188,39

viac na wikipédii

Zamestnanosť podľa sektorov, Luxembourg (provincia)

nace_r2%
J5,14 %
R-U5,34 %
F9,78 %
K6,75 %
O-Q41,733 %
A2,82 %
B-E15,312 %
M_N14,411 %
TOTAL127100 %
G-I25,520 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Luxembourg (provincia), 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Luxembourg (provincia)

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom BE34 Luxembourg (provincia) 1996 demografická pyramída demograficky strom BE34 Luxembourg (provincia) demografická pyramída

ostatné: Valónsko, Hennegavsko, Lutyšsko, Namursko, Valónsky Brabant, Luxembourg (provincia)

susedia: Luxemburg, Namursko, Lotrinsko, Champagne-Ardenne, Lutyšsko

podregióny: Arr. Arlon, Arr. Bastogne, Arr. Marche-en-Famenne, Arr. Neufchâteau, Arr. Virton

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Luxembourg (provincia) - BE34, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BE34


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BE34
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .