qr kod na stranku

Limbursko - NL42

regióny EÚ: Holandsko > ZUID-NEDERLAND > Limbursko


mapka Limbursko NL42
vlajka Limbursko NL42 erb Limbursko NL42
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20210,9
podiel dlhodobo nezamestnaných202124,7
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2020117
miera nezamestnanosti20213,7
miera zamestnanosti202177,9
počet obyvateľov20211 115 872
hustota obyvateľstva2019517,7
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202113,88
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202166,09
účasť na celoživotnom vzdelávaní202122,6
miera nezamestnanosti mladých20217,8
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202110,5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20216,5
index demografickej závislosti202138,6
podiel zamestnanosti mužov a žien202190,11

viac na wikipédii

demograficky strom NL42 Limbursko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Limbursko

nace_r2%
NRP11,32 %
J14,93 %
R-U22,54 %
F224 %
K11,32 %
O-Q180,332 %
A153 %
B-E70,613 %
M_N7113 %
TOTAL558,2100 %
L4,31 %
G-I135,124 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Limbursko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Limbursko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom NL42 Limbursko 1996 demografická pyramída demograficky strom NL42 Limbursko demografická pyramída

ostatné: ZUID-NEDERLAND, Severné Brabantsko, Limbursko

susedia: Limbursko, Düsseldorf, Lutyšsko, Kolín, Severné Brabantsko, Gelderland

podregióny: Noord-Limburg, Midden-Limburg, Zuid-Limburg

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Limbursko - NL42, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NL42


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NL42
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .