qr kod na stranku

Limbursko - NL42

regióny EÚ: Holandsko > ZUID-NEDERLAND > Limbursko


mapka Limbursko NL42
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20223,6
miera nezamestnanosti mladých20227,5
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20220,7
podiel dlhodobo nezamestnaných202219,4
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202224
Demografia
počet obyvateľov20221 118 302
hustota obyvateľstva2022517,9
index demografickej závislosti202239,4
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202291,71
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním20229,3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20223,2
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021117
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202278,6

viac na wikipédii wikidata Q1093 Limbursko in English: NL42 podregióny: Noord-Limburg, Midden-Limburg, Zuid-Limburg

demograficky strom NL42 Limbursko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Limbursko

nace_r2%
A14,93 %
B-E72,713 %
F22,54 %
G-I145,725 %
J15,13 %
K142 %
L31 %
M_N61,911 %
NRP11,82 %
O-Q187,133 %
R-U23,84 %
TOTAL572,6100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Limbursko, 2022 demograficky strom NL42 Limbursko 1996 demografická pyramída demograficky strom NL42 Limbursko demografická pyramída

ostatné: ZUID-NEDERLAND, Limbursko, Severné Brabantsko

susedia: Limbursko, Düsseldorf, Lutyšsko, Kolín, Severné Brabantsko, Gelderland

podregióny: Noord-Limburg, Midden-Limburg, Zuid-Limburg

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Limbursko - NL42, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NL42


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NL42
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .