qr kod na stranku

Severné Brabantsko - NL41

regióny EÚ: Holandsko > ZUID-NEDERLAND > Severné Brabantsko


mapka Severné Brabantsko NL41
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20223
miera nezamestnanosti mladých20226,9
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20220,5
podiel dlhodobo nezamestnaných202217,3
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202225,2
Demografia
počet obyvateľov20222 592 874
hustota obyvateľstva2022520,7
index demografickej závislosti202232,4
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202291,49
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním20227,6
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20222,7
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021133
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202283,4

viac na wikipédii wikidata Q1101 Severné Brabantsko in English: NL41 podregióny: West-Noord-Brabant, Midden-Noord-Brabant, Noordoost-Noord-Brabant, Zuidoost-Noord-Brabant

demograficky strom NL41 Severné Brabantsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Severné Brabantsko

nace_r2%
A29,52 %
B-E194,914 %
F67,25 %
G-I363,925 %
J54,44 %
K383 %
L101 %
M_N177,712 %
NRP33,12 %
O-Q411,229 %
R-U55,14 %
TOTAL1435,1100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Severné Brabantsko, 2022 demograficky strom NL41 Severné Brabantsko 1996 demografická pyramída demograficky strom NL41 Severné Brabantsko demografická pyramída

ostatné: ZUID-NEDERLAND, Limbursko, Severné Brabantsko

susedia: Limbursko, Antverpy, Južný Holland, Limbursko, Zéland, Gelderland

podregióny: West-Noord-Brabant, Midden-Noord-Brabant, Noordoost-Noord-Brabant, Zuidoost-Noord-Brabant

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Severné Brabantsko - NL41, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NL41


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NL41
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .