qr kod na stranku

Severné Brabantsko - NL41

regióny EÚ: Holandsko > ZUID-NEDERLAND > Severné Brabantsko


mapka Severné Brabantsko NL41
vlajka Severné Brabantsko NL41 erb Severné Brabantsko NL41
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20210,5
podiel dlhodobo nezamestnaných202115,6
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2020136
miera nezamestnanosti20213,3
miera zamestnanosti202182,7
počet obyvateľov20212 573 949
hustota obyvateľstva2019514,8
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202115,07
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202164,09
účasť na celoživotnom vzdelávaní202124,9
miera nezamestnanosti mladých20216,9
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním20219,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20214,4
index demografickej závislosti202131,9
podiel zamestnanosti mužov a žien202190,1

viac na wikipédii

demograficky strom NL41 Severné Brabantsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Severné Brabantsko

nace_r2%
NRP29,72 %
J52,74 %
R-U564 %
F64,75 %
K42,93 %
O-Q375,527 %
A37,53 %
B-E177,813 %
M_N177,813 %
TOTAL1406,1100 %
L8,81 %
G-I382,827 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Severné Brabantsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Severné Brabantsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom NL41 Severné Brabantsko 1996 demografická pyramída demograficky strom NL41 Severné Brabantsko demografická pyramída

ostatné: ZUID-NEDERLAND, Severné Brabantsko, Limbursko

susedia: Limbursko, Antverpy, Južný Holland, Limbursko, Zéland, Gelderland

podregióny: West-Noord-Brabant, Midden-Noord-Brabant, Noordoost-Noord-Brabant, Zuidoost-Noord-Brabant

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Severné Brabantsko - NL41, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NL41


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NL41
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .