qr kod na stranku

Antverpy - BE21

regióny EÚ: Belgicko > Flámsky región > Antverpy


mapka Antverpy BE21
vlajka Antverpy BE21 erb Antverpy BE21
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,4
podiel dlhodobo nezamestnaných202126,8
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2020141
miera nezamestnanosti20215,3
miera zamestnanosti202167,7
počet obyvateľov20211 879 318
hustota obyvateľstva2019665,8
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202110,72
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202142,82
účasť na celoživotnom vzdelávaní202110,4
miera nezamestnanosti mladých202115,9
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202117,5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20217,1
index demografickej závislosti202131
podiel zamestnanosti mužov a žien202188,18

viac na wikipédii

demograficky strom BE21 Antverpy podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Antverpy

nace_r2%
J37,85 %
R-U28,33 %
F54,27 %
K31,34 %
O-Q240,230 %
A5,71 %
B-E116,814 %
M_N95,612 %
TOTAL811,5100 %
L7,11 %
G-I194,524 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Antverpy, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Antverpy

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom BE21 Antverpy 1996 demografická pyramída demograficky strom BE21 Antverpy demografická pyramída

ostatné: Flámsky región, Antverpy, Západné Flámsko, Limbursko, Východné Flámsko, Flámsky Brabant

susedia: Limbursko, Východné Flámsko, Flámsky Brabant, Severné Brabantsko, Zéland

podregióny: Antverpy, Arr. Mechelen, Arr. Turnhout

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Antverpy - BE21, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BE21


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BE21
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .