qr kod na stranku

Zéland - NL34

regióny EÚ: Holandsko > WEST-NEDERLAND > Zéland


mapka Zéland NL34
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20222,5
miera nezamestnanosti mladých20215,9
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20210,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202122,6
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202225,1
Demografia
počet obyvateľov2022386 767
hustota obyvateľstva2022214,1
index demografickej závislosti202240,2
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202286,79
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201610,4
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20223,9
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021109
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202282,8

viac na wikipédii wikidata Q705 Zéland in English: NL34 podregióny: Zeeuwsch-Vlaanderen, Overig Zeeland

Zamestnanosť podľa sektorov, Zéland

nace_r2%
A7,64 %
B-E29,615 %
F9,75 %
G-I53,527 %
J3,32 %
K4,32 %
M_N23,111 %
NRP4,52 %
O-Q56,228 %
R-U8,14 %
TOTAL201100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Zéland, 2022 demograficky strom NL34 Zéland 1996 demografická pyramída demograficky strom NL34 Zéland demografická pyramída

ostatné: WEST-NEDERLAND, Južný Holland, Zéland, Severný Holland, Utrecht

susedia: Východné Flámsko, Západné Flámsko, Antverpy, Južný Holland, Severné Brabantsko

podregióny: Zeeuwsch-Vlaanderen, Overig Zeeland

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Zéland - NL34, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NL34


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NL34
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .