qr kod na stranku

Zéland - NL34

regióny EÚ: Holandsko > WEST-NEDERLAND > Zéland


mapka Zéland NL34
vlajka Zéland NL34 erb Zéland NL34
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20210,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202122,6
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2020105
miera nezamestnanosti20213,5
miera zamestnanosti202182,7
počet obyvateľov2021385 400
hustota obyvateľstva2019212,6
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202114,38
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202170,11
účasť na celoživotnom vzdelávaní202125,1
miera nezamestnanosti mladých20215,9
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201610,4
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20213,6
index demografickej závislosti202139,8
podiel zamestnanosti mužov a žien202187,2

viac na wikipédii

Zamestnanosť podľa sektorov, Zéland

nace_r2%
NRP31 %
J4,92 %
R-U6,93 %
F7,54 %
K3,12 %
O-Q58,429 %
A8,24 %
B-E34,217 %
M_N19,810 %
TOTAL202100 %
G-I54,727 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Zéland, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Zéland

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom NL34 Zéland 1996 demografická pyramída demograficky strom NL34 Zéland demografická pyramída

ostatné: WEST-NEDERLAND, Utrecht, Zéland, Severný Holland, Južný Holland

susedia: Východné Flámsko, Západné Flámsko, Antverpy, Južný Holland, Severné Brabantsko

podregióny: Zeeuwsch-Vlaanderen, Overig Zeeland

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Zéland - NL34, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NL34


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NL34
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .