qr kod na stranku

Flámsky región - BE2

regióny EÚ: Belgicko > Flámsky región


mapka Flámsky región BE2
vlajka Flámsky región BE2 erb Flámsky región BE2
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211
podiel dlhodobo nezamestnaných202126,3
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2020120
miera nezamestnanosti20213,9
miera zamestnanosti202170
počet obyvateľov20216 664 709
hustota obyvateľstva2019492,8
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202110,51
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202140,29
účasť na celoživotnom vzdelávaní202110,8
miera nezamestnanosti mladých202113,5
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202121,1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20216
index demografickej závislosti202132,7
podiel zamestnanosti mužov a žien202191,91

viac na wikipédii

demograficky strom BE2 Flámsky región podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Flámsky región

nace_r2%
J130,24 %
R-U102,53 %
F197,17 %
K103,33 %
O-Q961,932 %
A27,21 %
B-E425,614 %
M_N337,311 %
TOTAL2968,7100 %
L23,81 %
G-I659,922 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Flámsky región, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Flámsky región

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom BE2 Flámsky región 1996 demografická pyramída demograficky strom BE2 Flámsky región demografická pyramída

ostatné: Belgicko, Brusel, Valónsko, Flámsky región

susedia: WEST-NEDERLAND, Brusel, Nord-Pas-de-Calais-Pikardia, ZUID-NEDERLAND, Valónsko

podregióny: Antverpy, Limbursko, Východné Flámsko, Flámsky Brabant, Západné Flámsko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Flámsky región - BE2, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BE2


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BE2
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .