qr kod na stranku

Flámsky región - BE2

regióny EÚ: Belgicko > Flámsky región


mapka Flámsky región BE2
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20223,2
miera nezamestnanosti mladých202211
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20220,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202225
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202210,7
Demografia
počet obyvateľov20226 709 787
hustota obyvateľstva2022498
index demografickej závislosti202233,2
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202292,07
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202217,5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20224,9
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021123
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202271,5

viac na wikipédii wikidata Q9337 Flámsky región in English: BE2 podregióny: Antverpy, Limbursko, Východné Flámsko, Flámsky Brabant, Západné Flámsko

demograficky strom BE2 Flámsky región podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Flámsky región

nace_r2%
A25,81 %
B-E439,614 %
F199,77 %
G-I685,922 %
J131,44 %
K94,73 %
L25,81 %
M_N374,312 %
O-Q967,232 %
R-U118,44 %
TOTAL3062,8100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Flámsky región, 2022 demograficky strom BE2 Flámsky región 1996 demografická pyramída demograficky strom BE2 Flámsky región demografická pyramída

ostatné: Belgicko, Región Brusel-hlavné mesto, Valónsko, Flámsky región

susedia: WEST-NEDERLAND, Región Brusel-hlavné mesto, Nord-Pas-de-Calais-Pikardia, ZUID-NEDERLAND, Valónsko

podregióny: Antverpy, Limbursko, Východné Flámsko, Flámsky Brabant, Západné Flámsko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Flámsky región - BE2, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BE2


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BE2
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .