qr kod na stranku

Koroška regija - SI033

regióny EÚ: Slovinsko > Slovinsko > Východné Slovinsko > Koroška regija


mapka Koroška regija SI033
ukazovateľobdobiehodnota
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202170
počet obyvateľov202170 635
hustota obyvateľstva201968,4
index demografickej závislosti202133,9

viac na wikipédii

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Koroška regija

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom SI033 Koroška regija demografická pyramída

ostatné: Východné Slovinsko, Podravska regija, Koroška regija, Jugovzhodna Slovenija, Notranjsko-kraška regija, Zasavska regija, Savinjska regija, Spodnjeposavska regija, Pomurska regija

susedia: West- und Südsteiermark, Unterkärnten, Savinjska regija, Podravska regija

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Koroška regija - SI033, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SI033


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SI033
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .