qr kod na stranku

Nord-Est - RO21

regióny EÚ: Rumunsko > Macroregiunea doi > Nord-Est


mapka Nord-Est RO21
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,9
podiel dlhodobo nezamestnaných202128
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202046
miera nezamestnanosti20216,9
miera zamestnanosti202161,1
počet obyvateľov20213 163 465
hustota obyvateľstva201987,5
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20218,24
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20219,69
účasť na celoživotnom vzdelávaní20216,3
miera nezamestnanosti mladých202119,8
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním200911,3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202117,7
index demografickej závislosti202129,2
podiel zamestnanosti mužov a žien202171,71
demograficky strom RO21 Nord-Est podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Nord-Est

nace_r2%
J24,12 %
R-U32,73 %
F179,614 %
K101 %
O-Q151,512 %
A32326 %
B-E182,615 %
M_N32,93 %
TOTAL1245,5100 %
G-I307,425 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Nord-Est, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Nord-Est

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom RO21 Nord-Est 1996 demografická pyramída demograficky strom RO21 Nord-Est demografická pyramída

ostatné: Macroregiunea doi, Nord-Est, Sud-Est

susedia: Sud-Est, Centru, Nord-Vest

podregióny: Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Nord-Est - RO21, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/RO21


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/RO21
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .