qr kod na stranku

Karlsruhe - DE12

regióny EÚ: Nemecko > Bádensko-Württembersko > Karlsruhe


mapka Karlsruhe DE12
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20223,2
miera nezamestnanosti mladých20195,7
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20211,1
podiel dlhodobo nezamestnaných202131,3
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20228,9
Demografia
počet obyvateľov20222 812 482
hustota obyvateľstva2022409,6
index demografickej závislosti202232,2
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202289,71
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním20189,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20225,8
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021131
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202277,5

viac na wikipédii wikidata Q8165 OpenStreetMap 22027 Karlsruhe in English: DE12 podregióny: Baden-Baden, Karlsruhe, Karlsruhe, Rastatt, Heidelberg, Mannheim, Neckar-Odenwald, Rhein-Neckar, Pforzheim, Calw, Enz, Freudenstadt

Zamestnanosť podľa sektorov, Karlsruhe

nace_r2%
B-E356,725 %
F80,56 %
G-I274,719 %
J91,86 %
K42,43 %
M_N125,59 %
O-Q36126 %
R-U65,85 %
TOTAL1413,2100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Karlsruhe, 2022 demograficky strom DE12 Karlsruhe 1996 demografická pyramída demograficky strom DE12 Karlsruhe demografická pyramída

ostatné: Bádensko-Württembersko, Karlsruhe, Freiburg, Tübingen, Stuttgart

susedia: Freiburg, Darmstadt, Stuttgart, Tübingen, Unterfranken, Alsasko, Rheinhessen-Pfalz

podregióny: Baden-Baden, Karlsruhe, Karlsruhe, Rastatt, Heidelberg, Mannheim, Neckar-Odenwald, Rhein-Neckar, Pforzheim, Calw, Enz, Freudenstadt

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Karlsruhe - DE12, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE12


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE12
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .