qr kod na stranku

Izmir - TR31

regióny EÚ: Turecko > EGE > Izmir


mapka Izmir TR31
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20204,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202028
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202176
miera nezamestnanosti202017,2
miera zamestnanosti202048,7
počet obyvateľov20214 394 694
hustota obyvateľstva2019370,7
účasť na celoživotnom vzdelávaní20205,2
miera nezamestnanosti mladých202029,5
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202024,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202025,7
index demografickej závislosti202117
podiel zamestnanosti mužov a žien202047,95
demograficky strom TR31 Izmir podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Izmir

nace_r2%
A122,48 %
B-E399,427 %
F98,27 %
G-I404,827 %
J16,91 %
K161 %
L17,41 %
M_N1037 %
O-Q247,817 %
R-U64,74 %
TOTAL1490,7100 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Izmir, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Izmir

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom TR31 Izmir demografická pyramída

ostatné: EGE, Aydin, Izmir, Manisa

susedia: Aydin, Balikesir, Manisa

podregióny: Izmir

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Izmir - TR31, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TR31


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TR31
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .