qr kod na stranku

Zonguldak - TR81

regióny EÚ: Turecko > BATI KARADENIZ > Zonguldak


mapka Zonguldak TR81
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20203
podiel dlhodobo nezamestnaných202032,9
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202149
miera nezamestnanosti20209,7
miera zamestnanosti202048,3
počet obyvateľov20211 033 797
hustota obyvateľstva2019110,4
účasť na celoživotnom vzdelávaní20205,4
miera nezamestnanosti mladých202022,7
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202013,6
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202024,8
index demografickej závislosti202120,2
podiel zamestnanosti mužov a žien202049,22
demograficky strom TR81 Zonguldak podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Zonguldak

nace_r2%
A92,226 %
B-E75,721 %
F13,64 %
G-I69,120 %
J1,81 %
K2,41 %
L1,20 %
M_N13,54 %
O-Q70,720 %
R-U123 %
TOTAL352,2100 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Zonguldak, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Zonguldak

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom TR81 Zonguldak demografická pyramída

ostatné: BATI KARADENIZ, Kastamonu, Zonguldak, Samsun

susedia: Kocaeli, Kastamonu

podregióny: Zonguldak, Dessau, Bartin

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Zonguldak - TR81, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TR81


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TR81
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .