qr kod na stranku

Porovnanie štruktúry zamestnancov v zdravotníctve

30-grafov-o-zdravotnictve/porovnanie-struktury-zamestnancov-v-zdravotnictve

Po ubehnutí 8 rokov sa zmenila personálna štruktúra slovenského zdravotníctva. Kým podiel lekárov sa nezmenil a zostal na 23 %, tak naproti tomu sa zmenšil podiel sestier z 42 % na 38 %.

Tento podiel sa presunul na iné zdravotnícke povolania, ako je napr. zdravotnícky záchranár alebo zubný lekár.

Zdroj údajov: NCZI

Počet zdravotníckych pracovníkov

Povolanie zdravotníckych pracovníkovRok
20092017
Spolu77 96181 068
sestra32 70830 732
lekár17 79818 608
sanitár5 2325 122
farmaceut2 9174 243
zdravotnícky asistent1 0863 130
zdravotnícky laborant2 9463 081
zubný lekár2 6332 723
farmaceutický laborant 2 1232 302
zdravotnícky záchranár1 0141 905
fyzioterapeut1 6421 833
pôrodná asistentka1 7691 736
rádiologický technik1 3291 322
ostatní zdrav. pracovníci4 7644 331

Citovať ako: Michal Páleník: 30 grafov o starnutí a zdravotníctve - Porovnanie štruktúry zamestnancov v zdravotníctve, ISBN 978-80-223-5344-1, Inštitút zamestnanosti, Univerzita Komenského v Bratislave, dostupné na https://iz.sk/​30/porovnanie-struktury-zamestnancov-v-zdravotnictve, doi:10.5281/​zenodo.6079128

logo projektuTento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.


https://www.iz.sk/30-grafov-o-zdravotnictve/porovnanie-struktury-zamestnancov-v-zdravotnictve
ikona Politiky zamestnanosti

Projekt Politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Politiky zamestnanosti.. . .

ikona 30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier

30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier

30 (a viac) grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier. Venujeme sa demografickej štruktúre, štruktúre sestier, lekárov, pôrodných asistentiek, ich počtu, rodovému rozdeleniu a historickému vývoju.. . .