qr kod na stranku

Zdravotnícky personál

30-grafov-o-zdravotnictve/zdravotnicky-personal

Graf pred­ostiera zmeny v počte zdravotníckeho personálu z rokov 2009 a 2017. Najvýraznejší nárast sme zaznamenali pri povolaní zdravotnícky asistent. Počet sa nám až strojnásobil. Ďalšie povolania, ktoré zaznamenali výraznejší nárast, boli farmaceuti a zdravotnícki záchranári.

Celkový obraz vývoja zdravotníckeho personálu v prepočte na 100 000 obyvateľov v súčasnosti vytvára pokojné zdanie, čo sa môže zmeniť v najbližších rokoch, ktoré zdramatizuje starnúce obyvateľstvo a starnúci zdravotnícky personál.

Zdroj údajov: NCZI

Zdravotnícky personál

Povolanie zdravotníckych pracovníkovRok
20092017
Spolu77 96181 068
sestra32 70830 732
lekár17 79818 608
sanitár5 2325 122
farmaceut2 9174 243
zdravotnícky asistent1 0863 130
zdravotnícky laborant2 9463 081
zubný lekár2 6332 723
farmaceutický laborant 2 1232 302
zdravotnícky záchranár1 0141 905
fyzioterapeut1 6421 833
pôrodná asistentka1 7691 736
rádiologický technik1 3291 322
ostatní zdrav. pracovníci4 7644 331

Citovať ako: Michal Páleník: 30 grafov o starnutí a zdravotníctve - Zdravotnícky personál, ISBN 978-80-223-5344-1, Inštitút zamestnanosti, Univerzita Komenského v Bratislave, dostupné na https://iz.sk/​30/zdravotnicky-personal, doi:10.5281/​zenodo.6079128

logo projektuTento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.


https://www.iz.sk/30-grafov-o-zdravotnictve/zdravotnicky-personal
ikona Politiky zamestnanosti

Projekt Politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Politiky zamestnanosti.. . .

ikona 30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier

30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier

30 (a viac) grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier. Venujeme sa demografickej štruktúre, štruktúre sestier, lekárov, pôrodných asistentiek, ich počtu, rodovému rozdeleniu a historickému vývoju.. . .