qr kod na stranku

Porovnanie vekovej štruktúry sestier

30-grafov-o-zdravotnictve/porovnanie-vekovej-struktury-sestier

Veková štruktúra zdravotných sestier sa od roku 2008 podľa údajov v roku 2017 dramaticky zmenila. Počet sestier vo veku 60+ sa viac než zdvojnásobil. Podiel 20 – 29 a 30 – 39-ročných sa výrazne zmenšil a zvýšil sa podiel skupín s vekom vyšším než 40 rokov.

Kým v roku 2008 sme mali nižší podiel sestier vo veku 60+, tak rovnako nižší podiel pred­stavovali aj seniori v našej spoločnosti. S pribúdajúcimi rokmi nám bude aj naďalej pribúdať počet sestier vo veku 60+ a zároveň bude stúpať aj samotný počet dôchodcov, ktorí budú starostlivosť týchto sestier potrebovať.

Zdroj údajov: NCZI

vek20032022nárast percentuálny nárast
do 29r80532409-5644-70 %
30 – 39r10 2434157-6086-59 %
40 – 49r10 61010 8502402 %
50 – 59r58879386349959 %
60r+320410837881184 %
Spolu35 11330 910-4203-14 %

Citovať ako: Michal Páleník: 30 grafov o starnutí a zdravotníctve - Porovnanie vekovej štruktúry sestier, ISBN 978-80-223-5344-1, Inštitút zamestnanosti, Univerzita Komenského v Bratislave, dostupné na https://iz.sk/​30/pvs-sestier, doi:10.5281/​zenodo.6079128

logo projektuTento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.


https://www.iz.sk/30-grafov-o-zdravotnictve/porovnanie-vekovej-struktury-sestier
ikona Politiky zamestnanosti

Projekt Politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Politiky zamestnanosti.. . .

ikona Sestry

Sestry v zdravotníctve

Ako sa mení počet a štruktúra sestier? Ako sa menila štruktúra študentiek sestričkovských odborov?. . .

ikona 30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier

30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier

30 (a viac) grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier. Venujeme sa demografickej štruktúre, štruktúre sestier, lekárov, pôrodných asistentiek, ich počtu, rodovému rozdeleniu a historickému vývoju.. . .