qr kod na stranku

Celkový počet pracovníkov v zdravotníctve

Celkový počet pracovníkov v zdravotníctve 30-grafov-o-zdravotnictve/celkovy-pocet-pracovnikov-v-zdravotnictve

Graf nám poukazuje na rast celkového počtu zamestnancov v slovenskom zdravotníctve. Tento rast môžeme pozorovať od roku 2013 z približného počtu 78 500 pracovníkov na počet cca 81 500 v roku 2016, čo je vrchol, a nasleduje pokles v roku 2017 na úroveň jemne prevyšujúcu číslo 81 000.

Nárast počtu zdravotníkov dopomôže k zlepšeniu starostlivosti o pacientov. Vzhľadom na starnúcu slovenskú populáciu bude potrebné navýšenie zdravotníckeho personálu. Vzhľadom na vekovú štruktúru zdravotníkov môžeme očakávať postupné zhoršenie kvality starostlivosti spolu s kombináciou zrýchľujúceho starnutia obyvateľstva.

Zdroj údajov: NCZI

Celkový počet zdravotníckych pracovníkov

rokzdravotníci spolu
201378 683
201479 729
201580 318
201681 534
201781 068

Citovať ako: Michal Páleník: 30 grafov o starnutí a zdravotníctve - Celkový počet pracovníkov v zdravotníctve, ISBN 978-80-223-5344-1, Inštitút zamestnanosti, Univerzita Komenského v Bratislave, dostupné na https://iz.sk/30/celkovy-pocet-pracovnikov-v-zdravotnictve, doi:10.5281/zenodo.6079128

logo projektuTento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.


https://www.iz.sk/30-grafov-o-zdravotnictve/celkovy-pocet-pracovnikov-v-zdravotnictve
ikona Politiky zamestnanosti

Projekt Politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Politiky zamestnanosti.. . .

ikona 30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier

30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier

30 (a viac) grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier. Venujeme sa demografickej štruktúre, štruktúre sestier, lekárov, pôrodných asistentiek, ich počtu, rodovému rozdeleniu a historickému vývoju.. . .