qr kod na stranku

North East England - UKC

regióny EÚ: Spojené kráľovstvo > North East England


mapka North East England UKC
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20192
podiel dlhodobo nezamestnaných201935
miera nezamestnanosti20195,7
miera zamestnanosti201970,3
počet obyvateľov20192 656 980
hustota obyvateľstva2018309,3
účasť na celoživotnom vzdelávaní201913,4
miera nezamestnanosti mladých201914,8
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201928,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú201914
index demografickej závislosti201931,2
podiel zamestnanosti mužov a žien201992,34

viac na wikipédii

Zamestnanosť podľa sektorov, North East England

nace_r2%
A10,51 %
B-E156,413 %
F88,27 %
G-I290,624 %
J34,93 %
K27,52 %
L10,81 %
M_N114,310 %
O-Q403,634 %
R-U61,25 %
TOTAL1200,3100 %

za 2019, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, North East England, 2019

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, North East England

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom UKC North East England 1996 demografická pyramída demograficky strom UKC North East England demografická pyramída

ostatné: Spojené kráľovstvo, Veľký Londýn, West Midlands, North West England, South West England, North East England, Wales, Škótsko, East Midlands, South East England, Severné Írsko, East of England, Yorkshire and the Humber

susedia: North West England, Škótsko, Yorkshire and the Humber

podregióny: Tees Valley and Durham, Northumberland and Tyne and Wear

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - North East England - UKC, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKC


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKC
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .