qr kod na stranku

North West England - UKD

regióny EÚ: Spojené kráľovstvo > North West England


mapka North West England UKD
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20191,1
podiel dlhodobo nezamestnaných201926,8
miera nezamestnanosti20194,2
miera zamestnanosti201973,9
počet obyvateľov20197 300 075
hustota obyvateľstva2018516,5
účasť na celoživotnom vzdelávaní201914
miera nezamestnanosti mladých201913,4
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201924,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú201912,5
index demografickej závislosti201929,5
podiel zamestnanosti mužov a žien201989,99

viac na wikipédii

Zamestnanosť podľa sektorov, North West England

nace_r2%
A27,91 %
B-E437,213 %
F232,87 %
G-I849,424 %
J110,53 %
K1234 %
L43,31 %
M_N392,911 %
NRP8,90 %
O-Q1073,631 %
R-U191,55 %
TOTAL3491,2100 %

za 2019, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, North West England, 2019

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, North West England

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom UKD North West England 1996 demografická pyramída demograficky strom UKD North West England demografická pyramída

ostatné: Spojené kráľovstvo, Veľký Londýn, West Midlands, North East England, North West England, South West England, Wales, Škótsko, East Midlands, South East England, Severné Írsko, East of England, Yorkshire and the Humber

susedia: North East England, Wales, East Midlands, Škótsko, West Midlands, Yorkshire and the Humber

podregióny: Cumbria, Veľký Manchester, Lancashire, Cheshire, Merseyside

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - North West England - UKD, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKD


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKD
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .