qr kod na stranku

South West England - UKK

regióny EÚ: Spojené kráľovstvo > South West England


mapka South West England UKK
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20190,6
podiel dlhodobo nezamestnaných201924,8
miera nezamestnanosti20192,7
miera zamestnanosti201979,2
počet obyvateľov20195 616 381
hustota obyvateľstva2018234,8
pracujúci na čiastočný úväzok, muži201913,36
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy201945,92
účasť na celoživotnom vzdelávaní201917,1
miera nezamestnanosti mladých20198,3
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201916,6
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20198,3
index demografickej závislosti201936
podiel zamestnanosti mužov a žien201992,59

viac na wikipédii

Zamestnanosť podľa sektorov, South West England

nace_r2%
NRP5,30 %
J89,63 %
R-U158,66 %
F214,98 %
K86,83 %
O-Q901,432 %
A43,92 %
B-E321,111 %
M_N328,912 %
TOTAL2820,1100 %
L40,21 %
G-I629,422 %

za 2019, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, South West England, 2019

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, South West England

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom UKK South West England 1996 demografická pyramída demograficky strom UKK South West England demografická pyramída

ostatné: Spojené kráľovstvo, West Midlands, North West England, South West England, North East England, Wales, Škótsko, East Midlands, Veľký Londýn, South East England, Severné Írsko, East of England, Yorkshire and the Humber

susedia: South East England, Wales, West Midlands

podregióny: Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset, Dorset and Somerset, Cornwall, Devon

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - South West England - UKK, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKK


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKK
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .