qr kod na stranku

South West England - UKK

regióny EÚ: Spojené kráľovstvo > South West England


mapka South West England UKK
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20192,7
miera nezamestnanosti mladých20198,3
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20190,6
podiel dlhodobo nezamestnaných201924,8
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní201917,1
Demografia
počet obyvateľov20195 616 381
hustota obyvateľstva2018234,8
index demografickej závislosti201936
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien201992,59
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201916,6
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20198,3
Zamestnanosť
miera zamestnanosti201979,2

viac na wikipédii wikidata Q48026 OpenStreetMap 151339 South West England in English: UKK podregióny: Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset, Dorset and Somerset, Cornwall, Devon

demograficky strom UKK South West England podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, South West England

nace_r2%
A43,92 %
B-E321,111 %
F214,98 %
G-I629,422 %
J89,63 %
K86,83 %
L40,21 %
M_N328,912 %
NRP5,30 %
O-Q901,432 %
R-U158,66 %
TOTAL2820,1100 %

za 2019, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, South West England, 2019 demograficky strom UKK South West England 1996 demografická pyramída demograficky strom UKK South West England demografická pyramída

ostatné: Spojené kráľovstvo, Veľký Londýn, South East England, South West England, Severné Írsko, North West England, Wales, Škótsko, West Midlands, East of England, North East England, East Midlands, Yorkshire and the Humber

susedia: South East England, Wales, West Midlands

podregióny: Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset, Dorset and Somerset, Cornwall, Devon

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - South West England - UKK, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKK


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKK
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .