qr kod na stranku

Devon - UKK4

regióny EÚ: Spojené kráľovstvo > South West England > Devon


mapka Devon UKK4
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20190,7
podiel dlhodobo nezamestnaných201923,3
miera nezamestnanosti20193
miera zamestnanosti201979
počet obyvateľov20191 195 198
hustota obyvateľstva2018177,7
účasť na celoživotnom vzdelávaní201917,4
miera nezamestnanosti mladých20199,3
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201437,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20198,7
index demografickej závislosti201939,7
podiel zamestnanosti mužov a žien201995,91

Zamestnanosť podľa sektorov, Devon

nace_r2%
A16,63 %
B-E6411 %
F44,77 %
G-I147,625 %
J142 %
K8,11 %
L9,82 %
M_N63,111 %
O-Q202,234 %
R-U27,35 %
TOTAL598100 %

za 2019, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Devon, 2019

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Devon

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom UKK4 Devon 1996 demografická pyramída demograficky strom UKK4 Devon demografická pyramída

ostatné: South West England, Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset, Cornwall, Devon, Dorset and Somerset

susedia: Cornwall, Dorset and Somerset

podregióny: Plymouth, Torbay, Devon

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Devon - UKK4, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKK4


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKK4
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .