qr kod na stranku

Spojené kráľovstvo - UK

regióny EÚ: Spojené kráľovstvo


mapka Spojené kráľovstvo UK
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti2020q35
miera nezamestnanosti mladých2020q315,6
podiel nezamestnanosti mužov a žien2020q383,33
Politika zamestnanosti
výdavky na PTP ako percento HDP20100,663
výdavky na APTP20100,073
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní201914,8
Prekérne formy práce
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu201918
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci20196,1
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2020q339,8
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu20195,2
Minimálna a priemerná mzda
podiel miezd na HDP2020q353
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách201945,5
výška minimálnej mzdy v €2020q31583,31
výška minimálnej mzdy v PPS2020q31340,68
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS201929 757
Demografia
počet obyvateľov201966 647 112
hustota obyvateľstva2020275,3
index demografickej závislosti201928,9
Rodové rozdiely
rozdiel v platoch mužov a žien201819,8
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi201951,5
podiel zamestnanosti mužov a žien2020q391,48
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2020q324,3
miera nezamestnanosti mladých so stredoškolským vzdelaním2020q314,2
miera nezamestnanosti mladých so vysokoškolským vzdelaním2020q314,6
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021102
Zamestnanosť
miera zamestnanosti2020q374,2
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia201823,1
Starnutie populácie
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2020q33,9
miera náhrady miezd dôchodkami20180,55
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20180,55

viac na wikipédii wikidata Q145 Spojené kráľovstvo in English: UK podregióny: North East England, North West England, Yorkshire and the Humber, East Midlands, West Midlands, East of England, Veľký Londýn, South East England, South West England, Wales, Škótsko, Severné Írsko

demograficky strom UK Spojené kráľovstvo podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Spojené kráľovstvo

nace_r2%
A340,11 %
B-E3545,611 %
F2355,97 %
G-I735723 %
J1388,54 %
K1286,64 %
L391,21 %
M_N4048,812 %
NRP130,40 %
O-Q9925,130 %
R-U1923,86 %
TOTAL32 693100 %

za 2019, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Spojené kráľovstvo, 2019 demograficky strom UK Spojené kráľovstvo 1996 demografická pyramída demograficky strom UK Spojené kráľovstvo demografická pyramída

susedia: Írsko

podregióny: North East England, North West England, Yorkshire and the Humber, East Midlands, West Midlands, East of England, Veľký Londýn, South East England, South West England, Wales, Škótsko, Severné Írsko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Spojené kráľovstvo - UK, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UK


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UK
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .