qr kod na stranku

Spojené kráľovstvo – UK

regióny EÚ: Spojené kráľovstvo


mapka Spojené kráľovstvo UK
UkazovateľObdobieHodnota
Politika zamestnanosti
výdavky na PTP ako percento HDP20110,533
výdavky na APTP20110,029
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní201914,8
Prekérne formy práce
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu201918
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci20196,1
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2020q339,8
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu20195,2
pracujúci na čiastočný úväzok2020q321,9
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2020q39,17
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy2020q335,76
Minimálna a priemerná mzda
podiel miezd na HDP2020q353
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách201945,5
výška minimálnej mzdy v €2020q31583,31
výška minimálnej mzdy v PPS2020q31349,25
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS201929 757
Rodové rozdiely
rozdiel v platoch mužov a žien201819,8
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi201951,5
podiel dožitia v zdraví mužov a žien2018102,56
podiel zamestnanosti mužov a žien201989,77
podiel nezamestnanosti mužov a žien2020q383,33
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201921,3
miera nezamestnanosti mladých so stredo­školským vzdelaním2020q314,2
miera nezamestnanosti mladých so vysoko­školským vzdelaním2020q314,6
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú201910,5
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202299
Zamestnanosť
miera zamestnanosti2020q374,2
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia201823,1

Viac na wikipédii Wikidata Q145 OpenStreetMap 62149 Spojené kráľovstvo in English: UK

Podregióny: North East England, North West England, Yorkshire and the Humber, East Midlands, West Midlands, East of England, Veľký Londýn, South East England, South West England, Wales, Škótsko, Severné Írsko


demograficky strom UK Spojené kráľovstvo podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20193,8
miera nezamestnanosti mladých201911,2
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20191
podiel dlhodobo nezamestnaných201925,5

Zamestnanosť podľa sektorov, Spojené kráľovstvo

NACE r2%NACE r2%
A340,11 %B-E3545,611 %
F2355,97 %G-I735723 %
J1388,54 %K1286,64 %
L391,21 %M_N4048,812 %
NRP130,40 %O-Q9925,130 %
R-U1923,86 %TOTAL32 693100 %

Údaje za rok 2019. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Spojené kráľovstvo, 2019

Demografia

demograficky strom UK Spojené kráľovstvo 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20196.6647112e+07
hustota obyvateľstva2020275,3
index demografickej závislosti201928,9
Starnutie populácie
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2020q33,9
miera náhrady miezd dôchodkami20180,61
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20180,64
doba dožitia 50‐ročného človeka201833,1
doba dožitia 50‐ročného v zdraví201819,7
demograficky strom UK Spojené kráľovstvo demografická pyramída

Susedia: Írsko

Podregióny: North East England, North West England, Yorkshire and the Humber, East Midlands, West Midlands, East of England, Veľký Londýn, South East England, South West England, Wales, Škótsko, Severné Írsko

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Spojené kráľovstvo – UK, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RUK, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UK