qr kod na stranku

Spojené kráľovstvo - UK

regióny EÚ: Spojené kráľovstvo


mapka Spojené kráľovstvo UK
vlajka Spojené kráľovstvo UK erb Spojené kráľovstvo UK
ukazovateľobdobiehodnota
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021102
miera nezamestnanosti2020q35
miera zamestnanosti2020q374,2
počet obyvateľov201966 647 112
hustota obyvateľstva2018273,8
výdavky na PTP ako percento HDP20100,663
výdavky na APTP20100,073
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2020q339,8
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu20195,2
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu201918
pracujúci na čiastočný úväzok2020q321,9
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2020q39,17
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy2020q335,76
rozdiel v platoch mužov a žien201819,8
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi201951,5
účasť na celoživotnom vzdelávaní201914,8
miera nezamestnanosti mladých2020q315,6
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2020q324,3
miera nezamestnanosti mladých so stredoškolským vzdelaním2020q314,2
miera nezamestnanosti mladých so vysokoškolským vzdelaním2020q314,6
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2020q33,9
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia201823,1
miera náhrady miezd dôchodkami20180,55
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20180,55
index demografickej závislosti201928,9
podiel zamestnanosti mužov a žien2020q391,48
podiel nezamestnanosti mužov a žien2020q383,33
podiel miezd na HDP2020q353
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách201945,5
výška minimálnej mzdy v €2020q31583,31
výška minimálnej mzdy v PPS2020q31340,68
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS201929 757

viac na wikipédii

Zamestnanosť podľa sektorov, Spojené kráľovstvo

nace_r2%
NRP130,40 %
J1388,54 %
R-U1923,86 %
F2355,97 %
K1286,64 %
O-Q9925,130 %
A340,11 %
B-E3545,611 %
M_N4048,812 %
TOTAL32 693100 %
L391,21 %
G-I735723 %

za 2019, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Spojené kráľovstvo, 2019

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Spojené kráľovstvo

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom UK Spojené kráľovstvo 1996 demografická pyramída demograficky strom UK Spojené kráľovstvo demografická pyramída

ostatné: Spojené kráľovstvo

susedia: Írsko

podregióny: North East England, North West England, Yorkshire and the Humber, East Midlands, West Midlands, East of England, Veľký Londýn, South East England, South West England, Wales, Škótsko, Severné Írsko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Spojené kráľovstvo - UK, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UK


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UK
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .