qr kod na stranku

East Midlands - UKF

regióny EÚ: Spojené kráľovstvo > East Midlands


mapka East Midlands UKF
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20194,1
miera nezamestnanosti mladých201911,7
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20190,9
podiel dlhodobo nezamestnaných201922,4
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní201914,8
Demografia
počet obyvateľov20194 811 065
hustota obyvateľstva2018307
index demografickej závislosti201930,8
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien201989,88
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201920,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú201910,1
Zamestnanosť
miera zamestnanosti201975,9

viac na wikipédii wikidata Q47994 OpenStreetMap 151279 East Midlands in English: UKF podregióny: Derbyshire and Nottinghamshire, Leicestershire, Rutland and Northamptonshire, Lincolnshire

demograficky strom UKF East Midlands podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, East Midlands

nace_r2%
A27,51 %
B-E363,115 %
F163,27 %
G-I585,225 %
J67,63 %
K55,82 %
L25,71 %
M_N232,810 %
NRP5,40 %
O-Q710,530 %
R-U124,25 %
TOTAL2360,9100 %

za 2019, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, East Midlands, 2019 demograficky strom UKF East Midlands 1996 demografická pyramída demograficky strom UKF East Midlands demografická pyramída

ostatné: Spojené kráľovstvo, Veľký Londýn, South East England, South West England, Severné Írsko, North West England, Wales, Škótsko, West Midlands, East of England, North East England, East Midlands, Yorkshire and the Humber

susedia: East of England, North West England, West Midlands, Yorkshire and the Humber, South East England

podregióny: Derbyshire and Nottinghamshire, Leicestershire, Rutland and Northamptonshire, Lincolnshire

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - East Midlands - UKF, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKF


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKF
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .