qr kod na stranku

East Midlands - UKF

regióny EÚ: Spojené kráľovstvo > East Midlands


mapka East Midlands UKF
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20190,9
podiel dlhodobo nezamestnaných201922,4
miera nezamestnanosti20194,1
miera zamestnanosti201975,9
počet obyvateľov20194 811 065
hustota obyvateľstva2018307
pracujúci na čiastočný úväzok, muži201910,49
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy201942,22
účasť na celoživotnom vzdelávaní201914,8
miera nezamestnanosti mladých201911,7
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201920,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú201910,1
index demografickej závislosti201930,8
podiel zamestnanosti mužov a žien201989,88

viac na wikipédii

Zamestnanosť podľa sektorov, East Midlands

nace_r2%
NRP5,40 %
J67,63 %
R-U124,25 %
F163,27 %
K55,82 %
O-Q710,530 %
A27,51 %
B-E363,115 %
M_N232,810 %
TOTAL2360,9100 %
L25,71 %
G-I585,225 %

za 2019, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, East Midlands, 2019

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, East Midlands

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom UKF East Midlands 1996 demografická pyramída demograficky strom UKF East Midlands demografická pyramída

ostatné: Spojené kráľovstvo, West Midlands, North West England, South West England, North East England, Wales, Škótsko, East Midlands, Veľký Londýn, South East England, Severné Írsko, East of England, Yorkshire and the Humber

susedia: East of England, North West England, West Midlands, Yorkshire and the Humber, South East England

podregióny: Derbyshire and Nottinghamshire, Leicestershire, Rutland and Northamptonshire, Lincolnshire

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - East Midlands - UKF, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKF


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKF
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .