qr kod na stranku

Leicestershire, Rutland and Northamptonshire - UKF2

regióny EÚ: Spojené kráľovstvo > East Midlands > Leicestershire, Rutland and Northamptonshire


mapka Leicestershire, Rutland and Northamptonshire UKF2
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20190,9
podiel dlhodobo nezamestnaných201921,6
miera nezamestnanosti20194,3
miera zamestnanosti201977,8
počet obyvateľov20191 843 764
hustota obyvateľstva2018374,6
účasť na celoživotnom vzdelávaní201913,7
miera nezamestnanosti mladých201911,6
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201624,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20199,7
index demografickej závislosti201928,3
podiel zamestnanosti mužov a žien201989,99

Zamestnanosť podľa sektorov, Leicestershire, Rutland and Northamptonshire

nace_r2%
A7,41 %
B-E148,216 %
F64,97 %
G-I226,124 %
J28,73 %
K31,23 %
L7,61 %
M_N95,110 %
O-Q277,130 %
R-U49,45 %
TOTAL938,9100 %

za 2019, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Leicestershire, Rutland and Northamptonshire, 2019

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Leicestershire, Rutland and Northamptonshire

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom UKF2 Leicestershire, Rutland and Northamptonshire 1996 demografická pyramída demograficky strom UKF2 Leicestershire, Rutland and Northamptonshire demografická pyramída

ostatné: East Midlands, Leicestershire, Rutland and Northamptonshire, Lincolnshire, Derbyshire and Nottinghamshire

susedia: Bedfordshire and Hertfordshire, East Anglia, Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire, Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire, Derbyshire and Nottinghamshire, Shropshire and Staffordshire, Lincolnshire

podregióny: Leicester, Leicestershire, West Northamptonshire, North Northamptonshire

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Leicestershire, Rutland and Northamptonshire - UKF2, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKF2


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKF2
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .