qr kod na stranku

Derbyshire and Nottinghamshire - UKF1

regióny EÚ: Spojené kráľovstvo > East Midlands > Derbyshire and Nottinghamshire


mapka Derbyshire and Nottinghamshire UKF1
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20190,9
podiel dlhodobo nezamestnaných201921,9
miera nezamestnanosti20194,1
miera zamestnanosti201975,1
počet obyvateľov20192 210 381
hustota obyvateľstva2018460,9
účasť na celoživotnom vzdelávaní201916
miera nezamestnanosti mladých201912,8
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201925,1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú201910,7
index demografickej závislosti201930,3
podiel zamestnanosti mužov a žien201992,19

Derbyshire and Nottinghamshire in English: UKF1 podregióny: Derby, East Derbyshire, Derbyshire, Nottingham, North Nottinghamshire, Nottinghamshire

Zamestnanosť podľa sektorov, Derbyshire and Nottinghamshire

nace_r2%
R-U53,65 %
A10,21 %
B-E169,816 %
F72,97 %
G-I268,625 %
J33,53 %
K19,22 %
L13,51 %
M_N109,610 %
O-Q334,131 %
TOTAL1085,7100 %

za 2019, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Derbyshire and Nottinghamshire, 2019 demograficky strom UKF1 Derbyshire and Nottinghamshire 1996 demografická pyramída demograficky strom UKF1 Derbyshire and Nottinghamshire demografická pyramída

ostatné: East Midlands, Leicestershire, Rutland and Northamptonshire, Lincolnshire, Derbyshire and Nottinghamshire

susedia: Leicestershire, Rutland and Northamptonshire, Cheshire, West Yorkshire, Veľký Manchester, Shropshire and Staffordshire, Lincolnshire, South Yorkshire, East Riding and North Lincolnshire

podregióny: Derby, East Derbyshire, Derbyshire, Nottingham, North Nottinghamshire, Nottinghamshire

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Derbyshire and Nottinghamshire - UKF1, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKF1


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKF1
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .