qr kod na stranku

West Yorkshire - UKE4

regióny EÚ: Spojené kráľovstvo > Yorkshire and the Humber > West Yorkshire


mapka West Yorkshire UKE4
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20191
podiel dlhodobo nezamestnaných201922,1
miera nezamestnanosti20194,7
miera zamestnanosti201971,2
počet obyvateľov20192 324 560
hustota obyvateľstva20181142,4
účasť na celoživotnom vzdelávaní201912,3
miera nezamestnanosti mladých201913,4
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201931,3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú201914,8
index demografickej závislosti201925,9
podiel zamestnanosti mužov a žien201985,29

viac na wikipédii wikidata Q23083 OpenStreetMap 88079 West Yorkshire in English: UKE4 podregióny: Bradford, Leeds, Calderdale and Kirklees, Wakefield

demograficky strom UKE4 West Yorkshire podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, West Yorkshire

nace_r2%
R-U56,25 %
A40 %
B-E142,913 %
F83,68 %
G-I257,323 %
J39,64 %
K53,55 %
L10,91 %
M_N114,810 %
NRP5,51 %
O-Q330,630 %
TOTAL1099100 %

za 2019, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, West Yorkshire, 2019 demograficky strom UKE4 West Yorkshire 1996 demografická pyramída demograficky strom UKE4 West Yorkshire demografická pyramída

ostatné: Yorkshire and the Humber, North Yorkshire, West Yorkshire, South Yorkshire, East Riding and North Lincolnshire

susedia: Lancashire, North Yorkshire, South Yorkshire, Derbyshire and Nottinghamshire, Veľký Manchester

podregióny: Bradford, Leeds, Calderdale and Kirklees, Wakefield

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - West Yorkshire - UKE4, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKE4


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKE4
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .