qr kod na stranku

East Riding and North Lincolnshire - UKE1

regióny EÚ: Spojené kráľovstvo > Yorkshire and the Humber > East Riding and North Lincolnshire


mapka East Riding and North Lincolnshire UKE1
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20191,3
podiel dlhodobo nezamestnaných201928,1
miera nezamestnanosti20194,7
miera zamestnanosti201973,1
počet obyvateľov2019932 645
hustota obyvateľstva2018265,2
účasť na celoživotnom vzdelávaní201913,9
miera nezamestnanosti mladých201911,9
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201835
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú201911
index demografickej závislosti201934
podiel zamestnanosti mužov a žien201990,36

Zamestnanosť podľa sektorov, East Riding and North Lincolnshire

nace_r2%
A7,72 %
B-E81,919 %
F32,78 %
G-I99,323 %
J8,92 %
M_N44,610 %
O-Q126,829 %
R-U19,95 %
TOTAL430,8100 %

za 2019, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, East Riding and North Lincolnshire, 2019

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, East Riding and North Lincolnshire

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom UKE1 East Riding and North Lincolnshire 1996 demografická pyramída demograficky strom UKE1 East Riding and North Lincolnshire demografická pyramída

ostatné: Yorkshire and the Humber, North Yorkshire, West Yorkshire, South Yorkshire, East Riding and North Lincolnshire

susedia: North Yorkshire, South Yorkshire, Derbyshire and Nottinghamshire, Lincolnshire

podregióny: Kingston upon Hull, East Riding of Yorkshire, North and North East Lincolnshire

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - East Riding and North Lincolnshire - UKE1, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKE1


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKE1
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .