qr kod na stranku

North Yorkshire - UKE2

regióny EÚ: Spojené kráľovstvo > Yorkshire and the Humber > North Yorkshire


mapka North Yorkshire UKE2
vlajka North Yorkshire UKE2 erb North Yorkshire UKE2
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20171,1
podiel dlhodobo nezamestnaných201726,3
miera nezamestnanosti20192,8
miera zamestnanosti201978,6
počet obyvateľov2019824 054
hustota obyvateľstva201899
pracujúci na čiastočný úväzok, muži201911,98
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy201944,84
účasť na celoživotnom vzdelávaní201915,2
miera nezamestnanosti mladých20198,5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20195,8
index demografickej závislosti201937,2
podiel zamestnanosti mužov a žien201990,89

viac na wikipédii

Zamestnanosť podľa sektorov, North Yorkshire

nace_r2%
J9,92 %
R-U22,76 %
F23,16 %
K13,93 %
O-Q120,430 %
A14,54 %
B-E43,311 %
M_N44,111 %
TOTAL406,7100 %
G-I109,327 %

za 2019, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, North Yorkshire, 2019

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, North Yorkshire

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom UKE2 North Yorkshire 1996 demografická pyramída demograficky strom UKE2 North Yorkshire demografická pyramída

ostatné: Yorkshire and the Humber, North Yorkshire, West Yorkshire, South Yorkshire, East Riding and North Lincolnshire

susedia: South Yorkshire, Cumbria, West Yorkshire, Tees Valley and Durham, East Riding and North Lincolnshire, Lancashire

podregióny: York, North Yorkshire CC

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - North Yorkshire - UKE2, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKE2


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKE2
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .