qr kod na stranku

Tees Valley and Durham - UKC1

regióny EÚ: Spojené kráľovstvo > North East England > Tees Valley and Durham


mapka Tees Valley and Durham UKC1
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20192,2
podiel dlhodobo nezamestnaných201939,8
miera nezamestnanosti20195,7
miera zamestnanosti201969,4
počet obyvateľov20191 201 543
hustota obyvateľstva2018397,1
pracujúci na čiastočný úväzok, muži201912,21
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy201943,51
účasť na celoživotnom vzdelávaní201914,1
miera nezamestnanosti mladých201915,1
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201931,6
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú201917,3
index demografickej závislosti201931,6
podiel zamestnanosti mužov a žien201990,8

Zamestnanosť podľa sektorov, Tees Valley and Durham

nace_r2%
J8,92 %
R-U27,95 %
F33,56 %
K9,92 %
O-Q181,634 %
B-E76,414 %
M_N49,49 %
TOTAL531,9100 %
L51 %
G-I13726 %

za 2019, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Tees Valley and Durham, 2019

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Tees Valley and Durham

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom UKC1 Tees Valley and Durham 1996 demografická pyramída demograficky strom UKC1 Tees Valley and Durham demografická pyramída

ostatné: North East England, Northumberland and Tyne and Wear, Tees Valley and Durham

susedia: Cumbria, Northumberland and Tyne and Wear, North Yorkshire

podregióny: Borough of Hartlepool, South Teesside, Darlington, Durham

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Tees Valley and Durham - UKC1, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKC1


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKC1
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .