qr kod na stranku

Cumbria - UKD1

regióny EÚ: Spojené kráľovstvo > North West England > Cumbria


mapka Cumbria UKD1
vlajka Cumbria UKD1 erb Cumbria UKD1
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20152
podiel dlhodobo nezamestnaných201546,7
miera nezamestnanosti20192,1
miera zamestnanosti201980,5
počet obyvateľov2019498 083
hustota obyvateľstva201873,6
účasť na celoživotnom vzdelávaní201914,2
miera nezamestnanosti mladých201411
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201040,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20187,4
index demografickej závislosti201940,3
podiel zamestnanosti mužov a žien201992,81

viac na wikipédii

Zamestnanosť podľa sektorov, Cumbria

nace_r2%
A8,23 %
B-E56,122 %
F218 %
G-I59,423 %
M_N22,99 %
O-Q63,425 %
R-U14,56 %
TOTAL253,3100 %

za 2019, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Cumbria, 2019

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Cumbria

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom UKD1 Cumbria 1996 demografická pyramída demograficky strom UKD1 Cumbria demografická pyramída

Z wikipédie:

Cumbria je nemetropolitné grófstvo a ceremoniálne grófstvo v Anglicku.

Cumbria pokrýva tradičné grófstva Cumberland a Westmorland, plus časť Furness grófstva Lancashire a kúsok Yorkshire.

ostatné: North West England, Cheshire, Merseyside, Cumbria, Veľký Manchester, Lancashire

susedia: Northumberland and Tyne and Wear, Tees Valley and Durham, Southern Scotland, Lancashire, North Yorkshire

podregióny: West Cumbria, East Cumbria

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Cumbria - UKD1, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKD1


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKD1
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .