qr kod na stranku

Lancashire - UKD4

regióny EÚ: Spojené kráľovstvo > North West England > Lancashire


mapka Lancashire UKD4
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20193,7
miera nezamestnanosti mladých201911,5
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20191,3
podiel dlhodobo nezamestnaných201934,6
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní201913,6
Demografia
počet obyvateľov20191 495 318
hustota obyvateľstva2018485,5
index demografickej závislosti201932,3
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien201989,88
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201432,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú201913,7
Zamestnanosť
miera zamestnanosti201974,1

viac na wikipédii wikidata Q23077 Lancashire in English: UKD4 podregióny: Blackburn with Darwen, Blackpool, Lancaster and Wyre, Mid Lancashire, East Lancashire, Chorley and West Lancashire

Zamestnanosť podľa sektorov, Lancashire

nace_r2%
A6,21 %
B-E100,314 %
F39,16 %
G-I176,825 %
J18,63 %
K15,92 %
L112 %
M_N73,410 %
O-Q217,931 %
R-U416 %
TOTAL701,9100 %

za 2019, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Lancashire, 2019 demograficky strom UKD4 Lancashire 1996 demografická pyramída demograficky strom UKD4 Lancashire demografická pyramída

Z wikipédie:

Lancashire je nemetropolitné, ceremoniálne a tradičné grófstvo v Anglicku.

ostatné: North West England, Lancashire, Veľký Manchester, Cheshire, Merseyside, Cumbria

susedia: Cumbria, West Yorkshire, Veľký Manchester, Merseyside, North Yorkshire

podregióny: Blackburn with Darwen, Blackpool, Lancaster and Wyre, Mid Lancashire, East Lancashire, Chorley and West Lancashire

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Lancashire - UKD4, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKD4


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKD4
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .