qr kod na stranku

Lancashire - UKD4

regióny EÚ: Spojené kráľovstvo > North West England > Lancashire


mapka Lancashire UKD4
vlajka Lancashire UKD4 erb Lancashire UKD4
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20191,3
podiel dlhodobo nezamestnaných201934,6
miera nezamestnanosti20193,7
miera zamestnanosti201974,1
počet obyvateľov20191 495 318
hustota obyvateľstva2018485,5
pracujúci na čiastočný úväzok, muži201911,16
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy201940,63
účasť na celoživotnom vzdelávaní201913,6
miera nezamestnanosti mladých201911,5
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201432,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú201913,7
index demografickej závislosti201932,3
podiel zamestnanosti mužov a žien201989,88

viac na wikipédii

Zamestnanosť podľa sektorov, Lancashire

nace_r2%
J18,63 %
R-U416 %
F39,16 %
K15,92 %
O-Q217,931 %
A6,21 %
B-E100,314 %
M_N73,410 %
TOTAL701,9100 %
L112 %
G-I176,825 %

za 2019, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Lancashire, 2019

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Lancashire

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom UKD4 Lancashire 1996 demografická pyramída demograficky strom UKD4 Lancashire demografická pyramída

Z wikipédie:

Lancashire je nemetropolitné, ceremoniálne a tradičné grófstvo v Anglicku.

ostatné: North West England, Merseyside, Cheshire, Cumbria, Veľký Manchester, Lancashire

susedia: Cumbria, West Yorkshire, Veľký Manchester, Merseyside, North Yorkshire

podregióny: Blackburn with Darwen, Blackpool, Lancaster and Wyre, Mid Lancashire, East Lancashire, Chorley and West Lancashire

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Lancashire - UKD4, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKD4


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKD4
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .