qr kod na stranku

Veľký Manchester - UKD3

regióny EÚ: Spojené kráľovstvo > North West England > Veľký Manchester


mapka Veľký Manchester UKD3
vlajka Veľký Manchester UKD3 erb Veľký Manchester UKD3
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20191,4
podiel dlhodobo nezamestnaných201927
miera nezamestnanosti20195,2
miera zamestnanosti201972,9
počet obyvateľov20192 822 003
hustota obyvateľstva20182206,1
účasť na celoživotnom vzdelávaní201914,9
miera nezamestnanosti mladých201918,1
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201930,1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú201911,9
index demografickej závislosti201924,6
podiel zamestnanosti mužov a žien201987,64

viac na wikipédii

Zamestnanosť podľa sektorov, Veľký Manchester

nace_r2%
B-E138,410 %
F102,58 %
G-I349,526 %
J53,64 %
K54,44 %
L16,91 %
M_N169,212 %
O-Q398,129 %
R-U76,76 %
TOTAL1364,9100 %

za 2019, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Veľký Manchester, 2019

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Veľký Manchester

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom UKD3 Veľký Manchester 1996 demografická pyramída demograficky strom UKD3 Veľký Manchester demografická pyramída

ostatné: North West England, Cheshire, Merseyside, Cumbria, Veľký Manchester, Lancashire

susedia: Cheshire, West Yorkshire, Derbyshire and Nottinghamshire, Merseyside, Lancashire

podregióny: Manchester, Greater Manchester South West, Greater Manchester South East, Greater Manchester North West, Greater Manchester North East

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Veľký Manchester - UKD3, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKD3


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKD3
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .