qr kod na stranku

Veľký Manchester – UKD3

regióny EÚ: Spojené kráľovstvo > North West England > Veľký Manchester


mapka Veľký Manchester UKD3
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní201914,9
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok201920,89
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20199,87
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy201934,18
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien201987,64
podiel nezamestnanosti mužov a žien2019106,12
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201930,1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú201911,9
Zamestnanosť
miera zamestnanosti201972,9

Viac na wikipédii Wikidata Q23099 OpenStreetMap 88084 Veľký Manchester in English: UKD3

Podregióny: Manchester, Greater Manchester South West, Greater Manchester South East, Greater Manchester North West, Greater Manchester North East


demograficky strom UKD3 Veľký Manchester podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20195,2
miera nezamestnanosti mladých201918,1
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20191,4
podiel dlhodobo nezamestnaných201927

Zamestnanosť podľa sektorov, Veľký Manchester

NACE r2%NACE r2%
B-E138,410 %F102,58 %
G-I349,526 %J53,64 %
K54,44 %L16,91 %
M_N169,212 %O-Q398,129 %
R-U76,76 %TOTAL1364,9100 %

Údaje za rok 2019. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Veľký Manchester, 2019

Demografia

demograficky strom UKD3 Veľký Manchester 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20192 822 003
hustota obyvateľstva20182206,1
index demografickej závislosti201924,6
demograficky strom UKD3 Veľký Manchester demografická pyramída

Ostatné: North West England, Merseyside, Cumbria, Lancashire, Cheshire, Veľký Manchester

Susedia: Cheshire, West Yorkshire, Derbyshire and Nottinghamshire, Merseyside, Lancashire

Podregióny: Manchester, Greater Manchester South West, Greater Manchester South East, Greater Manchester North West, Greater Manchester North East

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Veľký Manchester – UKD3, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/regiony-eu/UKD3


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKD3