qr kod na stranku

Merseyside - UKD7

regióny EÚ: Spojené kráľovstvo > North West England > Merseyside


mapka Merseyside UKD7
vlajka Merseyside UKD7 erb Merseyside UKD7
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20191
podiel dlhodobo nezamestnaných201926,9
miera nezamestnanosti20193,9
miera zamestnanosti201971,5
počet obyvateľov20191 553 324
hustota obyvateľstva20182135,6
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20197,57
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy201934,49
účasť na celoživotnom vzdelávaní201913
miera nezamestnanosti mladých201910,4
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201433,3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú201913,2
index demografickej závislosti201929,6
podiel zamestnanosti mužov a žien201995,63

viac na wikipédii

Zamestnanosť podľa sektorov, Merseyside

nace_r2%
J19,43 %
R-U39,35 %
F42,66 %
K274 %
O-Q264,337 %
B-E78,211 %
M_N7410 %
TOTAL720,7100 %
L10,31 %
G-I16323 %

za 2019, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Merseyside, 2019

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Merseyside

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom UKD7 Merseyside demografická pyramída

Z wikipédie:

Merseyside je metropolitné grófstvo a ceremoniálne grófstvo v anglickom regióne North West England.

Grófstvo sa skladá z piatich okresov: Liverpool, Sefton, Knowsley, St. Helens a Wirral. Názov nesie podľa rieky Mersey. Rozloha grófstva je 645 km² a hraničí s grófstvami Lancashire (na severovýchode), Veľký Manchester (na východe), Cheshire (na juhu a juhozápade) a na západe sa nachádza Írske more.

ostatné: North West England, Merseyside, Cheshire, Cumbria, Veľký Manchester, Lancashire

susedia: Cheshire, Lancashire, Veľký Manchester

podregióny: East Merseyside, Liverpool, Sefton, Wirral

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Merseyside - UKD7, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKD7


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKD7
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .