qr kod na stranku

Cheshire - UKD6

regióny EÚ: Spojené kráľovstvo > North West England > Cheshire


mapka Cheshire UKD6
vlajka Cheshire UKD6 erb Cheshire UKD6
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20150,9
podiel dlhodobo nezamestnaných201526,8
miera nezamestnanosti20193,3
miera zamestnanosti201977,8
počet obyvateľov2019931 347
hustota obyvateľstva2018410,6
účasť na celoživotnom vzdelávaní201913,6
miera nezamestnanosti mladých201910,8
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201027,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú201913,6
index demografickej závislosti201934,9
podiel zamestnanosti mužov a žien201987,71

viac na wikipédii

Zamestnanosť podľa sektorov, Cheshire

nace_r2%
A10,22 %
B-E64,314 %
F27,66 %
G-I100,622 %
J17,24 %
K22,35 %
M_N53,412 %
O-Q129,929 %
R-U204 %
TOTAL450,4100 %

za 2019, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Cheshire, 2019

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Cheshire

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom UKD6 Cheshire demografická pyramída

ostatné: North West England, Cheshire, Merseyside, Cumbria, Veľký Manchester, Lancashire

susedia: East Wales, Derbyshire and Nottinghamshire, Veľký Manchester, Shropshire and Staffordshire, Merseyside

podregióny: Warrington, Cheshire East, Cheshire West and Chester

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Cheshire - UKD6, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKD6


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKD6
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .