qr kod na stranku

East Wales - UKL2

regióny EÚ: Spojené kráľovstvo > Wales > East Wales


mapka East Wales UKL2
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20190,7
podiel dlhodobo nezamestnaných201920,7
miera nezamestnanosti20193,3
miera zamestnanosti201976,4
počet obyvateľov20191 168 000
hustota obyvateľstva2018152,7
účasť na celoživotnom vzdelávaní201916,3
miera nezamestnanosti mladých20198,3
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201440,5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20198,1
index demografickej závislosti201930,9
podiel zamestnanosti mužov a žien201994,03

Zamestnanosť podľa sektorov, East Wales

nace_r2%
A12,62 %
B-E74,713 %
F39,57 %
G-I124,521 %
J16,73 %
K20,64 %
M_N61,110 %
O-Q197,834 %
R-U30,75 %
TOTAL583100 %

za 2019, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, East Wales, 2019

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, East Wales

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom UKL2 East Wales 1996 demografická pyramída demograficky strom UKL2 East Wales demografická pyramída

ostatné: Wales, East Wales, West Wales and The Valleys

susedia: Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset, West Wales and The Valleys, Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire, Cheshire, Shropshire and Staffordshire

podregióny: Monmouthshire and Newport, Cardiff and Vale of Glamorgan, Flintshire and Wrexham, Powys

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - East Wales - UKL2, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKL2


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKL2
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .