qr kod na stranku

West Wales and The Valleys - UKL1

regióny EÚ: Spojené kráľovstvo > Wales > West Wales and The Valleys


mapka West Wales and The Valleys UKL1
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20191,1
podiel dlhodobo nezamestnaných201927,4
miera nezamestnanosti20194,2
miera zamestnanosti201972
počet obyvateľov20191 968 383
hustota obyvateľstva2018150
účasť na celoživotnom vzdelávaní201915,3
miera nezamestnanosti mladých201910,5
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201926,7
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú201913,9
index demografickej závislosti201935,7
podiel zamestnanosti mužov a žien201990,61

Zamestnanosť podľa sektorov, West Wales and The Valleys

nace_r2%
A18,72 %
B-E105,212 %
F65,37 %
G-I208,123 %
J17,62 %
K17,32 %
L15,42 %
M_N69,28 %
NRP6,21 %
O-Q327,737 %
R-U475 %
TOTAL897,6100 %

za 2019, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, West Wales and The Valleys, 2019

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, West Wales and The Valleys

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom UKL1 West Wales and The Valleys 1996 demografická pyramída demograficky strom UKL1 West Wales and The Valleys demografická pyramída

ostatné: Wales, East Wales, West Wales and The Valleys

susedia: East Wales

podregióny: Isle of Anglesey, Gwynedd, Conwy and Denbighshire, South West Wales, Central Valleys, Gwent Valleys, Bridgend and Neath Port Talbot, Swansea

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - West Wales and The Valleys - UKL1, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKL1


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKL1
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .