qr kod na stranku

Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire - UKG1

regióny EÚ: Spojené kráľovstvo > West Midlands > Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire


mapka Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire UKG1
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20190,8
podiel dlhodobo nezamestnaných201926,6
miera nezamestnanosti20193,1
miera zamestnanosti201978,2
počet obyvateľov20191 352 539
hustota obyvateľstva2018228,7
pracujúci na čiastočný úväzok, muži201911,88
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy201944,77
účasť na celoživotnom vzdelávaní201913,9
miera nezamestnanosti mladých20199,4
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201429,3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú201910,4
index demografickej závislosti201936,4
podiel zamestnanosti mužov a žien201990,5

Zamestnanosť podľa sektorov, Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire

nace_r2%
J25,14 %
R-U36,55 %
F60,99 %
K10,92 %
O-Q182,627 %
A162 %
B-E9514 %
M_N82,612 %
TOTAL672,6100 %
L5,71 %
G-I155,623 %

za 2019, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire, 2019

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom UKG1 Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire 1996 demografická pyramída demograficky strom UKG1 Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire demografická pyramída

ostatné: West Midlands, Shropshire and Staffordshire, West Midlands, Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire

susedia: Shropshire and Staffordshire, Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset, West Midlands, Leicestershire, Rutland and Northamptonshire, East Wales, Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire

podregióny: Herefordshire, Worcestershire, Warwickshire

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire - UKG1, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKG1


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKG1
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .