qr kod na stranku

Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire - UKJ1

regióny EÚ: Spojené kráľovstvo > South East England > Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire


mapka Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire UKJ1
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20190,3
podiel dlhodobo nezamestnaných201912,4
miera nezamestnanosti20192,9
miera zamestnanosti201980,7
počet obyvateľov20192 417 428
hustota obyvateľstva2018419,8
účasť na celoživotnom vzdelávaní201915,3
miera nezamestnanosti mladých20198,1
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201728,1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20197,8
index demografickej závislosti201926,5
podiel zamestnanosti mužov a žien201990,09

Zamestnanosť podľa sektorov, Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire

nace_r2%
A7,41 %
B-E141,811 %
F79,66 %
G-I268,221 %
J118,79 %
K39,83 %
L19,72 %
M_N192,115 %
O-Q344,527 %
R-U77,16 %
TOTAL1291,7100 %

za 2019, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire, 2019

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom UKJ1 Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire 1996 demografická pyramída demograficky strom UKJ1 Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire demografická pyramída

ostatné: South East England, Kent, Surrey, East and West Sussex, Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire, Hampshire and Isle of Wight

susedia: Outer London – West and North West, Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset, Surrey, East and West Sussex, Bedfordshire and Hertfordshire, Leicestershire, Rutland and Northamptonshire, Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire, Hampshire and Isle of Wight

podregióny: Berkshire, Milton Keynes, Buckinghamshire, Oxfordshire

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire - UKJ1, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKJ1


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKJ1
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .