qr kod na stranku

Hampshire and Isle of Wight - UKJ3

regióny EÚ: Spojené kráľovstvo > South East England > Hampshire and Isle of Wight


mapka Hampshire and Isle of Wight UKJ3
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20190,6
podiel dlhodobo nezamestnaných201919,9
miera nezamestnanosti20193,3
miera zamestnanosti201976,6
počet obyvateľov20191 993 050
hustota obyvateľstva2018479,4
účasť na celoživotnom vzdelávaní201917,6
miera nezamestnanosti mladých20196,8
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201723,4
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20196,3
index demografickej závislosti201932,2
podiel zamestnanosti mužov a žien201994,17

Zamestnanosť podľa sektorov, Hampshire and Isle of Wight

nace_r2%
A4,50 %
B-E120,112 %
F69,87 %
G-I210,222 %
J53,55 %
K35,94 %
L12,91 %
M_N112,712 %
O-Q297,330 %
R-U59,56 %
TOTAL977,6100 %

za 2019, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Hampshire and Isle of Wight, 2019

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Hampshire and Isle of Wight

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom UKJ3 Hampshire and Isle of Wight 1996 demografická pyramída demograficky strom UKJ3 Hampshire and Isle of Wight demografická pyramída

ostatné: South East England, Kent, Surrey, East and West Sussex, Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire, Hampshire and Isle of Wight

susedia: Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire, Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset, Surrey, East and West Sussex, Dorset and Somerset

podregióny: Portsmouth, Southampton, Wight, South Hampshire, Central Hampshire, North Hampshire

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Hampshire and Isle of Wight - UKJ3, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKJ3


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKJ3
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .