qr kod na stranku

South East England - UKJ

regióny EÚ: Spojené kráľovstvo > South East England


mapka South East England UKJ
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20190,5
podiel dlhodobo nezamestnaných201918,2
miera nezamestnanosti20193,1
miera zamestnanosti201978,5
počet obyvateľov20199 175 033
hustota obyvateľstva2018479,6
účasť na celoživotnom vzdelávaní201915,8
miera nezamestnanosti mladých20198,6
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201916,7
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20197,9
index demografickej závislosti201931
podiel zamestnanosti mužov a žien201992,29

viac na wikipédii

Zamestnanosť podľa sektorov, South East England

nace_r2%
A37,31 %
B-E449,510 %
F332,87 %
G-I994,421 %
J282,56 %
K1944 %
L60,21 %
M_N630,714 %
NRP8,80 %
O-Q134829 %
R-U2916 %
TOTAL4629,3100 %

za 2019, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, South East England, 2019

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, South East England

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom UKJ South East England 1996 demografická pyramída demograficky strom UKJ South East England demografická pyramída

ostatné: Spojené kráľovstvo, Veľký Londýn, West Midlands, North West England, South West England, North East England, Wales, Škótsko, East Midlands, South East England, Severné Írsko, East of England, Yorkshire and the Humber

susedia: Veľký Londýn, East of England, East Midlands, South West England, West Midlands

podregióny: Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire, Surrey, East and West Sussex, Hampshire and Isle of Wight, Kent

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - South East England - UKJ, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKJ


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKJ
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .