qr kod na stranku

Veľký Londýn - UKI

regióny EÚ: Spojené kráľovstvo > Veľký Londýn


mapka Veľký Londýn UKI
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20194,3
miera nezamestnanosti mladých201915,7
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20190,9
podiel dlhodobo nezamestnaných201922
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní201916
Demografia
počet obyvateľov20198 982 256
hustota obyvateľstva20185691,3
index demografickej závislosti201917,3
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien201985,59
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201928,7
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú201910,9
Zamestnanosť
miera zamestnanosti201974,1

viac na wikipédii wikidata Q23306 Veľký Londýn in English: UKI podregióny: Inner London – West, Inner London – East, Outer London – East and North East, Outer London – South, Outer London – West and North West

demograficky strom UKI Veľký Londýn podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Veľký Londýn

nace_r2%
A6,60 %
B-E178,84 %
F306,97 %
G-I88619 %
J372,38 %
K335,27 %
L71,82 %
M_N863,318 %
NRP16,10 %
O-Q1288,127 %
R-U362,38 %
TOTAL4687,4100 %

za 2019, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Veľký Londýn, 2019 demograficky strom UKI Veľký Londýn 1996 demografická pyramída demograficky strom UKI Veľký Londýn demografická pyramída

ostatné: Spojené kráľovstvo, Veľký Londýn, South East England, South West England, Severné Írsko, North West England, Wales, Škótsko, West Midlands, East of England, North East England, East Midlands, Yorkshire and the Humber

susedia: East of England, South East England

podregióny: Inner London – West, Inner London – East, Outer London – East and North East, Outer London – South, Outer London – West and North West

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Veľký Londýn - UKI, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKI


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKI
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .