qr kod na stranku

Veľký Londýn - UKI

regióny EÚ: Spojené kráľovstvo > Veľký Londýn


mapka Veľký Londýn UKI
vlajka Veľký Londýn UKI erb Veľký Londýn UKI
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20190,9
podiel dlhodobo nezamestnaných201922
miera nezamestnanosti20194,3
miera zamestnanosti201974,1
počet obyvateľov20198 982 256
hustota obyvateľstva20185691,3
pracujúci na čiastočný úväzok, muži201910,57
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy201933,18
účasť na celoživotnom vzdelávaní201916
miera nezamestnanosti mladých201915,7
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201928,7
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú201910,9
index demografickej závislosti201917,3
podiel zamestnanosti mužov a žien201985,59

viac na wikipédii

Zamestnanosť podľa sektorov, Veľký Londýn

nace_r2%
NRP16,10 %
J372,38 %
R-U362,38 %
F306,97 %
K335,27 %
O-Q1288,127 %
A6,60 %
B-E178,84 %
M_N863,318 %
TOTAL4687,4100 %
L71,82 %
G-I88619 %

za 2019, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Veľký Londýn, 2019

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Veľký Londýn

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom UKI Veľký Londýn 1996 demografická pyramída demograficky strom UKI Veľký Londýn demografická pyramída

ostatné: Spojené kráľovstvo, West Midlands, North West England, South West England, North East England, Wales, Škótsko, East Midlands, Veľký Londýn, South East England, Severné Írsko, East of England, Yorkshire and the Humber

susedia: East of England, South East England

podregióny: Inner London – West, Inner London – East, Outer London – East and North East, Outer London – South, Outer London – West and North West

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Veľký Londýn - UKI, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKI


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKI
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .