qr kod na stranku

Outer London - East and North East - UKI5

regióny EÚ: Spojené kráľovstvo > Veľký Londýn > Outer London – East and North East


mapka Outer London – East and North East UKI5
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20190,9
podiel dlhodobo nezamestnaných201920,6
miera nezamestnanosti20194,5
miera zamestnanosti201973,2
počet obyvateľov20191 940 638
hustota obyvateľstva20184473,1
účasť na celoživotnom vzdelávaní201913,4
miera nezamestnanosti mladých201916,1
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201935,6
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú201911,6
index demografickej závislosti201919,6
podiel zamestnanosti mužov a žien201987,34

Zamestnanosť podľa sektorov, Outer London – East and North East

nace_r2%
B-E42,64 %
F95,310 %
G-I189,320 %
J57,16 %
K54,86 %
L16,72 %
M_N155,316 %
O-Q285,829 %
R-U70,37 %
TOTAL969,9100 %

za 2019, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Outer London – East and North East, 2019

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Outer London – East and North East

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom UKI5 Outer London – East and North East demografická pyramída

ostatné: Veľký Londýn, Outer London – South, Inner London – West, Inner London – East, Outer London – West and North West, Outer London – East and North East

susedia: Bedfordshire and Hertfordshire, Essex, Kent, Inner London – East, Outer London – West and North West, Outer London – South

podregióny: Bexley and Greenwich, Barking & Dagenham and Havering, Redbridge and Waltham Forest, Enfield

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Outer London - East and North East - UKI5, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKI5


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKI5
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .