qr kod na stranku

Outer London - West and North West - UKI7

regióny EÚ: Spojené kráľovstvo > Veľký Londýn > Outer London – West and North West


mapka Outer London – West and North West UKI7
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20190,9
podiel dlhodobo nezamestnaných201918
miera nezamestnanosti20195
miera zamestnanosti201972,2
počet obyvateľov20192 103 443
hustota obyvateľstva20184509,4
účasť na celoživotnom vzdelávaní201913,5
miera nezamestnanosti mladých201915,1
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201343,4
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20198,5
index demografickej závislosti201920,5
podiel zamestnanosti mužov a žien201983,14

Zamestnanosť podľa sektorov, Outer London – West and North West

nace_r2%
B-E58,36 %
F62,26 %
G-I21521 %
J86,89 %
K56,46 %
L17,42 %
M_N172,417 %
O-Q27227 %
R-U77,98 %
TOTAL1020,7100 %

za 2019, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Outer London – West and North West, 2019

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Outer London – West and North West

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom UKI7 Outer London – West and North West demografická pyramída

ostatné: Veľký Londýn, Outer London – South, Inner London – West, Inner London – East, Outer London – West and North West, Outer London – East and North East

susedia: Bedfordshire and Hertfordshire, Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire, Inner London – East, Inner London – West, Outer London – South, Outer London – East and North East, Surrey, East and West Sussex

podregióny: Landkreis Rügen, Brent, Ealing, Harrow and Hillingdon, Hounslow and Richmond upon Thames

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Outer London - West and North West - UKI7, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKI7


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKI7
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .