qr kod na stranku

Bedfordshire and Hertfordshire - UKH2

regióny EÚ: Spojené kráľovstvo > East of England > Bedfordshire and Hertfordshire


mapka Bedfordshire and Hertfordshire UKH2
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20192,9
miera nezamestnanosti mladých20199,6
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20190,4
podiel dlhodobo nezamestnaných201916,2
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní201913,8
Demografia
počet obyvateľov20191 871 847
hustota obyvateľstva2018648,3
index demografickej závislosti201926,3
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien201985,92
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201526,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20199,2
Zamestnanosť
miera zamestnanosti201977,9

Bedfordshire and Hertfordshire in English: UKH2 podregióny: Luton, Hertfordshire, Bedford, Central Bedfordshire

Zamestnanosť podľa sektorov, Bedfordshire and Hertfordshire

nace_r2%
B-E79,48 %
F75,58 %
G-I227,124 %
J49,75 %
K39,94 %
L10,31 %
M_N141,315 %
O-Q267,228 %
R-U48,75 %
TOTAL946,1100 %

za 2019, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Bedfordshire and Hertfordshire, 2019 demograficky strom UKH2 Bedfordshire and Hertfordshire 1996 demografická pyramída demograficky strom UKH2 Bedfordshire and Hertfordshire demografická pyramída

ostatné: East of England, East Anglia, Essex, Bedfordshire and Hertfordshire

susedia: Outer London – East and North East, Leicestershire, Rutland and Northamptonshire, Essex, East Anglia, Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire, Outer London – West and North West

podregióny: Luton, Hertfordshire, Bedford, Central Bedfordshire

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Bedfordshire and Hertfordshire - UKH2, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKH2


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKH2
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .