qr kod na stranku

Bedfordshire and Hertfordshire - UKH2

regióny EÚ: Spojené kráľovstvo > East of England > Bedfordshire and Hertfordshire


mapka Bedfordshire and Hertfordshire UKH2
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20190,4
podiel dlhodobo nezamestnaných201916,2
miera nezamestnanosti20192,9
miera zamestnanosti201977,9
počet obyvateľov20191 871 847
hustota obyvateľstva2018648,3
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20199,77
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy201939,77
účasť na celoživotnom vzdelávaní201913,8
miera nezamestnanosti mladých20199,6
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201526,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20199,2
index demografickej závislosti201926,3
podiel zamestnanosti mužov a žien201985,92

Zamestnanosť podľa sektorov, Bedfordshire and Hertfordshire

nace_r2%
J49,75 %
R-U48,75 %
F75,58 %
K39,94 %
O-Q267,228 %
B-E79,48 %
M_N141,315 %
TOTAL946,1100 %
L10,31 %
G-I227,124 %

za 2019, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Bedfordshire and Hertfordshire, 2019

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Bedfordshire and Hertfordshire

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom UKH2 Bedfordshire and Hertfordshire 1996 demografická pyramída demograficky strom UKH2 Bedfordshire and Hertfordshire demografická pyramída

ostatné: East of England, Essex, Bedfordshire and Hertfordshire, East Anglia

susedia: Outer London – East and North East, Leicestershire, Rutland and Northamptonshire, Essex, East Anglia, Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire, Outer London – West and North West

podregióny: Luton, Hertfordshire, Bedford, Central Bedfordshire

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Bedfordshire and Hertfordshire - UKH2, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKH2


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKH2
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .