qr kod na stranku

East Anglia - UKH1

regióny EÚ: Spojené kráľovstvo > East of England > East Anglia


mapka East Anglia UKH1
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20190,9
podiel dlhodobo nezamestnaných201932,1
miera nezamestnanosti20192,9
miera zamestnanosti201978,2
počet obyvateľov20192 521 676
hustota obyvateľstva2018200,1
účasť na celoživotnom vzdelávaní201914,2
miera nezamestnanosti mladých20199,2
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201920,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú201911,6
index demografickej závislosti201936
podiel zamestnanosti mužov a žien201990,51

wikidata Q580631 East Anglia in English: UKH1 podregióny: Peterborough, Cambridgeshire, Suffolk, Norwich and East Norfolk, North and West Norfolk, Breckland and South Norfolk

demograficky strom UKH1 East Anglia podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, East Anglia

nace_r2%
R-U65,95 %
A24,82 %
B-E156,612 %
F90,37 %
G-I281,922 %
J58,45 %
K27,22 %
L16,51 %
M_N145,512 %
O-Q38431 %
TOTAL1254,2100 %

za 2019, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, East Anglia, 2019 demograficky strom UKH1 East Anglia 1996 demografická pyramída demograficky strom UKH1 East Anglia demografická pyramída

ostatné: East of England, Essex, East Anglia, Bedfordshire and Hertfordshire

susedia: Bedfordshire and Hertfordshire, Leicestershire, Rutland and Northamptonshire, Essex, Lincolnshire

podregióny: Peterborough, Cambridgeshire, Suffolk, Norwich and East Norfolk, North and West Norfolk, Breckland and South Norfolk

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - East Anglia - UKH1, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKH1


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKH1
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .