qr kod na stranku

Lincolnshire - UKF3

regióny EÚ: Spojené kráľovstvo > East Midlands > Lincolnshire


mapka Lincolnshire UKF3
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20151,2
podiel dlhodobo nezamestnaných201525,5
miera nezamestnanosti20193,7
miera zamestnanosti201973,8
počet obyvateľov2019756 920
hustota obyvateľstva2018127,1
účasť na celoživotnom vzdelávaní201913,7
miera nezamestnanosti mladých20199,1
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201241,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20199,5
index demografickej závislosti201939,1
podiel zamestnanosti mužov a žien201982,57

Zamestnanosť podľa sektorov, Lincolnshire

nace_r2%
A9,93 %
B-E45,113 %
F25,48 %
G-I90,427 %
J5,52 %
K5,42 %
L4,61 %
M_N28,18 %
O-Q99,330 %
R-U21,16 %
TOTAL336,2100 %

za 2019, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Lincolnshire, 2019

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Lincolnshire

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom UKF3 Lincolnshire 1996 demografická pyramída demograficky strom UKF3 Lincolnshire demografická pyramída

ostatné: East Midlands, Leicestershire, Rutland and Northamptonshire, Lincolnshire, Derbyshire and Nottinghamshire

susedia: Leicestershire, Rutland and Northamptonshire, East Anglia, Derbyshire and Nottinghamshire, East Riding and North Lincolnshire

podregióny: Lincolnshire

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Lincolnshire - UKF3, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKF3


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKF3
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .