qr kod na stranku

East of England - UKH

regióny EÚ: Spojené kráľovstvo > East of England


mapka East of England UKH
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20193
miera nezamestnanosti mladých20198,5
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20190,7
podiel dlhodobo nezamestnaných201924,7
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní201913,5
Demografia
počet obyvateľov20196 235 410
hustota obyvateľstva2018325,2
index demografickej závislosti201931,8
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien201989,2
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201918,1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú201910
Zamestnanosť
miera zamestnanosti201977,9

viac na wikipédii wikidata Q48006 OpenStreetMap 151336 East of England in English: UKH podregióny: East Anglia, Bedfordshire and Hertfordshire, Essex

demograficky strom UKH East of England podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, East of England

nace_r2%
A34,81 %
B-E316,510 %
F246,38 %
G-I705,923 %
J144,95 %
K122,64 %
L36,71 %
M_N418,613 %
NRP9,20 %
O-Q909,729 %
R-U1705 %
TOTAL3115,2100 %

za 2019, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, East of England, 2019 demograficky strom UKH East of England 1996 demografická pyramída demograficky strom UKH East of England demografická pyramída

ostatné: Spojené kráľovstvo, Veľký Londýn, South East England, South West England, Severné Írsko, North West England, Wales, Škótsko, West Midlands, East of England, North East England, East Midlands, Yorkshire and the Humber

susedia: Veľký Londýn, East Midlands, South East England

podregióny: East Anglia, Bedfordshire and Hertfordshire, Essex

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - East of England - UKH, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKH


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKH
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .