qr kod na stranku

West Midlands - UKG

regióny EÚ: Spojené kráľovstvo > West Midlands


mapka West Midlands UKG
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20191,4
podiel dlhodobo nezamestnaných201930,6
miera nezamestnanosti20194,6
miera zamestnanosti201973,6
počet obyvateľov20195 907 872
hustota obyvateľstva2018453,2
účasť na celoživotnom vzdelávaní201913,4
miera nezamestnanosti mladých201913,8
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201924,7
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú201911,3
index demografickej závislosti201929,5
podiel zamestnanosti mužov a žien201988,59

viac na wikipédii

Zamestnanosť podľa sektorov, West Midlands

nace_r2%
A28,91 %
B-E40114 %
F2218 %
G-I675,624 %
J81,13 %
K76,23 %
L28,71 %
M_N30511 %
NRP80 %
O-Q84130 %
R-U133,65 %
TOTAL2800,2100 %

za 2019, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, West Midlands, 2019

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, West Midlands

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom UKG West Midlands 1996 demografická pyramída demograficky strom UKG West Midlands demografická pyramída

ostatné: Spojené kráľovstvo, Veľký Londýn, West Midlands, North East England, East Midlands, North West England, South West England, Wales, Škótsko, South East England, Severné Írsko, East of England, Yorkshire and the Humber

susedia: South East England, Wales, East Midlands, South West England, North West England

podregióny: Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire, Shropshire and Staffordshire, West Midlands

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - West Midlands - UKG, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKG


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKG
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .