qr kod na stranku

Shropshire and Staffordshire - UKG2

regióny EÚ: Spojené kráľovstvo > West Midlands > Shropshire and Staffordshire


mapka Shropshire and Staffordshire UKG2
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20190,8
podiel dlhodobo nezamestnaných201923,8
miera nezamestnanosti20193,4
miera zamestnanosti201978
počet obyvateľov20191 626 956
hustota obyvateľstva2018261,8
účasť na celoživotnom vzdelávaní201916,5
miera nezamestnanosti mladých201912,9
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201924,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú201911,3
index demografickej závislosti201934
podiel zamestnanosti mužov a žien201993,18

Zamestnanosť podľa sektorov, Shropshire and Staffordshire

nace_r2%
A8,61 %
B-E121,215 %
F64,48 %
G-I186,823 %
J21,43 %
K24,43 %
L6,21 %
M_N80,910 %
O-Q243,130 %
R-U42,45 %
TOTAL800100 %

za 2019, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Shropshire and Staffordshire, 2019

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Shropshire and Staffordshire

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom UKG2 Shropshire and Staffordshire 1996 demografická pyramída demograficky strom UKG2 Shropshire and Staffordshire demografická pyramída

ostatné: West Midlands, Shropshire and Staffordshire, West Midlands, Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire

susedia: West Midlands, Leicestershire, Rutland and Northamptonshire, East Wales, Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire, Cheshire, Derbyshire and Nottinghamshire

podregióny: Telford and Wrekin, Shropshire, Stoke-on-Trent, Staffordshire

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Shropshire and Staffordshire - UKG2, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKG2


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKG2
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .