qr kod na stranku

West Midlands - UKG3

regióny EÚ: Spojené kráľovstvo > West Midlands > West Midlands


mapka West Midlands UKG3
vlajka West Midlands UKG3
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20192
podiel dlhodobo nezamestnaných201933,7
miera nezamestnanosti20196,1
miera zamestnanosti201969,2
počet obyvateľov20192 928 377
hustota obyvateľstva20183235,7
účasť na celoživotnom vzdelávaní201911,4
miera nezamestnanosti mladých201915,9
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201925,7
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú201911,7
index demografickej závislosti201924,1
podiel zamestnanosti mužov a žien201985,27

viac na wikipédii

Zamestnanosť podľa sektorov, West Midlands

nace_r2%
A4,30 %
B-E184,814 %
F95,77 %
G-I333,225 %
J34,63 %
K413 %
L16,81 %
M_N141,511 %
NRP5,60 %
O-Q415,331 %
R-U54,74 %
TOTAL1327,5100 %

za 2019, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, West Midlands, 2019

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, West Midlands

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom UKG3 West Midlands 1996 demografická pyramída demograficky strom UKG3 West Midlands demografická pyramída

ostatné: West Midlands, Shropshire and Staffordshire, West Midlands, Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire

susedia: Shropshire and Staffordshire, Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire

podregióny: Birmingham, Solihull, Coventry, Dudley, Sandwell, Walsall, Wolverhampton

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - West Midlands - UKG3, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKG3


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKG3
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .