qr kod na stranku

Essex - UKH3

regióny EÚ: Spojené kráľovstvo > East of England > Essex


mapka Essex UKH3
vlajka Essex UKH3 erb Essex UKH3
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20190,7
podiel dlhodobo nezamestnaných201923,2
miera nezamestnanosti20193,2
miera zamestnanosti201977,5
počet obyvateľov20191 841 887
hustota obyvateľstva2018500
účasť na celoživotnom vzdelávaní201912,1
miera nezamestnanosti mladých20196,5
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201724,6
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20198,6
index demografickej závislosti201932,1
podiel zamestnanosti mužov a žien201991,36

viac na wikipédii

Zamestnanosť podľa sektorov, Essex

nace_r2%
A6,71 %
B-E80,69 %
F80,49 %
G-I196,922 %
J36,94 %
K55,56 %
L9,81 %
M_N131,814 %
O-Q258,628 %
R-U55,56 %
TOTAL914,9100 %

za 2019, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Essex, 2019

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Essex

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom UKH3 Essex 1996 demografická pyramída demograficky strom UKH3 Essex demografická pyramída

ostatné: East of England, Essex, Bedfordshire and Hertfordshire, East Anglia

susedia: Bedfordshire and Hertfordshire, East Anglia, Outer London – East and North East

podregióny: Southend-on-Sea, Thurrock, Essex Haven Gateway, West Essex, Heart of Essex, Essex Thames Gateway

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Essex - UKH3, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKH3


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKH3
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .